Mossen

Samen met de afdeling Zwolle hebben we een mossenwerkgroep. Dankzij de uitgave van verschillende determinatieboeken en veldgidsen is de kennis van blad- en levermossen de laatste jaren enorm toegenomen. In 1999 is gestart met een meetproject om het voorkomen van mossen in Nederland beter in kaart te brengen. Graag willen wij hieraan een steentje bijdragen. In eigen omgeving is nog genoeg te ontdekken. De wintermaanden zijn heel geschikt om te inventariseren. Er is meer licht op de bodem en het is vochtiger, waardoor de mossen goed gedijen.

Hier vindt u publicaties van de werkgroep mossen.

Groot rimpelmos

We hebben goede contacten met de landelijke mossenwerkgroep, de BLWG.
Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Mariet van Gelder.

Jaarverslag 2023

In 2023 heeft onze werkgroep (bestaande uit leden van de KNNV-Zwolle en van de KNNV-Epe/Heerde) de hieronder beschreven gebieden geïnventariseerd. Ieder kilometerhok waarin het genoemde gebied ligt is 2 keer in het voorjaar en 2 keer in het najaar bezocht. Op deze manier is een redelijk goed beeld van de aanwezige mosflora verkregen. Aan het eind van het jaar zijn de soortenlijsten ingevoerd op de site van de NDFF-Verspreidingsatlas, waar de soorten door de BLWG gevalideerd worden. Daarna komen de gegevens op de kaartjes van de Verspreidingsatlas terecht.

Geïnventariseerde gebieden in 2023:
Epe, Woldbergheide (km-hok 191-488)
Dit kilometerhok ligt vlakbij de kruising Zuidweg/N307. Bijna de helft van het hok (ten noorden van de Zuidweg) is militair oefenterrein en dus niet toegankelijk.
De Woldbergheide zelf is een groot heideterrein, waarbij je bij ‘berg’ meer moet denken aan een heuvel. De rest is een gemengd bos.
Een paar zeldzame soorten: Aarmaanmos, Gewoon trapmos en Grof draadmos (heideterrein) en Zodeknikmos (langs fietspad). Totaal 69 soorten.

Epe/Heerde, Renderklippen-Zuid/Sprengenbos (km-hok 196-487)
Dit is een interessant gebied omdat het door de verschillende biotopen zo gevarieerd is. In de noordelijke hoek ligt een stuk heide (Renderklippen) en een aantal grafheuvels. In het zuidwesten ligt natuurbegraafplaats Norelbos en in het oosten heb je het Sprengenbos. Een mooi gemengd bos met vrij goed toegankelijke sprengenoevers.
Bijzondere soorten: Groot klokhoedje (langs betonnen fietspad), Dwergwratjesmos (boom), Elzenmos en Korreltjespeermos (bij een spreng). Totaal 78 soorten.

Epe, ‘Hertenkamp’, (km-hok 195-487)
Onze startplaats was naast het Hertenkamp aan de Dellenweg, midden in het te inventariseren hok.
In het noordoosten ligt nog een puntje heide van de Renderklippen. Westelijk van de Dellenweg is een groot retentiebekken (onderdeel van het infiltratieproject van Vitens) met een interessante oever. Het grootste deel is een gemengd bos. Op naaldbomen zijn meestal weinig tot geen mossen te vinden.
Een paar zeldzame soorten o.a.: Heidefranjemos (heide), Spits boogsterrenmos (boomvoet) en Gestekeld goudkorrelmos -zie foto- (langs oever retentiebekken). Totaal 80 soorten.

Benieuwd hoe de genoemde soorten eruitzien? Kijk dan op www.verspreidingsatlas.nl/mossen.

Herma Visscher, coördinator Zwolle
Mariet van Gelder , coördinator Epe-Heerde

Goudkorrelmos grof en Beekstaartjesmos