Mossen

Samen met de afdeling Zwolle hebben we een mossenwerkgroep. Dankzij de uitgave van verschillende determinatieboeken en veldgidsen is de kennis van blad- en levermossen de laatste jaren enorm toegenomen. In 1999 is gestart met een meetproject om het voorkomen van mossen in Nederland beter in kaart te brengen. Graag willen wij hieraan een steentje bijdragen. In eigen omgeving is nog genoeg te ontdekken. De wintermaanden zijn heel geschikt om te inventariseren. Er is meer licht op de bodem en het is vochtiger, waardoor de mossen goed gedijen. De excursies worden gehouden op de zaterdagmiddag. De week daarop proberen we een determinatieavond te plannen.

Hier vindt u publicaties van de werkgroep mossen.

fijn laddermos

We hebben goede contacten met de landelijke mossenwerkgroep, de BLWG.
Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Mariet van Gelder.

Jaarverslag 2021

In 2021 heeft onze groep (KNNV-Zwolle en KNNV-Epe/Heerde) de hieronder beschreven gebieden bezocht.  Ieder kilometerhok waarin het genoemde gebied ligt is 3 à 4 keer bezocht in voor- en najaar, zodat een goed beeld van de aanwezige mosflora is verkregen.

Geïnventariseerde gebieden in 2021:

Hattem: Algemene Veen (km-hok 202-497)

In dit kilometerhok bevinden zich verschillende biotooptypen: gemengd bos / heide / oevers (Apeldoorns Kanaal)/ sluiscomplex / dijktraject. Onderaan de sluismuur vonden we Watervalmos en bij de dijk Violetknolknikmos. ‘Knol’ klinkt als iets groots, maar de knolletjes zijn pas onder de microscoop goed te zien evenals de violette kleur van de rhizoïden.

Totaal aantal gevonden soorten: 72

Heerde: De Dellen (km-hok 194-489)

Dit gebied ligt voor het grootste deel tussen de Elburgerweg en de Dellenweg en heeft een paar heideterreintjes met  daaromheen gemengd bos en een verhard fietspad.

Een paar Rode Lijstsoorten : Groot klokhoedje (langs fietspad) en Heidefranjemos ( zoals het hoort in de heide).

We vonden hier 79 soorten, waarvan 10 zeldzame.

Epe/Heerde: Renderklippen (km-hok 195-488)

In de loop van de jaren hebben we verschillende ‘Renderklippenhokken’ geïnventariseerd en het is steeds weer een verrassing wat we er vinden. De oostelijke helft is heide en het westelijke deel bos. Op de bomen werden alleen algemene epifyten gevonden, zoals een aantal Haarmutsen, Gewoon schijfjesmos, Bleek boomvorkje en Helmroestmos. In de heide vonden we enkele zeldzame mossen, waaronder  Glanzend maanmos (RL-Kwetsbaar),  Aarmaanmos (RL-Bedreigd) en Gewoon gootmos (RL-Ernstig bedreigd).  De laatste twee levermossen zijn dermate klein dat ze pas thuis bij het lospeuteren van een mosplukje onder het binoculair werden ontdekt!

Totaal  71 soorten.

Benieuwd hoe de genoemde soorten eruitzien? Kijk dan op www.verspreidingsatlas.nl/mossen.

Herma Visscher, coördinator Zwolle
Mariet van Gelder , coördinator
Heerde