Mossen

Samen met de afdeling Zwolle hebben we een mossenwerkgroep. Dankzij de uitgave van verschillende determinatieboeken en veldgidsen is de kennis van blad- en levermossen de laatste jaren enorm toegenomen. In 1999 is gestart met een meetproject om het voorkomen van mossen in Nederland beter in kaart te brengen. Graag willen wij hieraan een steentje bijdragen. In eigen omgeving is nog genoeg te ontdekken. De wintermaanden zijn heel geschikt om te inventariseren. Er is meer licht op de bodem en het is vochtiger, waardoor de mossen goed gedijen.

Hier vindt u publicaties van de werkgroep mossen.

groot rimpelmos

We hebben goede contacten met de landelijke mossenwerkgroep, de BLWG.
Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Mariet van Gelder.

Jaarverslag 2022

In 2022 heeft onze werkgroep (combinatie KNNV-Zwolle en KNNV-Epe/Heerde) de hieronder
beschreven gebieden geïnventariseerd. Ieder kilometerhok waarin het genoemde gebied ligt is een
paar keer in het voor- en najaar bezocht. Op deze manier is een goed beeld van de aanwezige
mosflora verkregen. De soortenlijsten werden aan het eind van het jaar ingevoerd op de site van de
NDFF-Verspreidingsatlas.

Geïnventariseerde gebieden in 2022:
Heerde, Bakhuisbos (km-hok 197-489)
Dit gebied ligt tussen de Elburgerweg en het Heerderstrand en bestaat uit een gemengd bos, een
bebouwd deel, begraafplaats Engelmanskamp en een spreng omgeven door een hoge wal.
Totaal hebben we hier 79 soorten gevonden, waarvan de meeste op of nabij stenig substraat.
Een paar bijzondere vondsten: Groot klokhoedje (RL-Kwetsbaar), Echt vleugelmos (RL-Bedreigd) en
Gerimpeld kronkelbladmos.
Heerde, De Dellen (km-hok 195-490)
In dit kilometerhok -grenzend aan de Nieuwe Zuidweg- is het smullen voor mossenliefhebbers.
In het middendeel ligt een groot heideterrein met deels natte heide met een paar veentjes. Dat
betekende dat er veel zeldzaamheden te vinden waren. Een kleine greep hieruit: Aarmaanmos,
Veendubbeltjesmos, Zanddubbeltjesmos, Broedkelkje en 7 soorten veenmos, waaronder
Kussentjesveenmos, Stijf veenmos en Zacht veenmos. Totaal 79 soorten.
Epe, De Haelberg (km-hok 193-488)
Ons startpunt hier was bij restaurant De Ossenstal, dat in het zuiden van dit hok ligt. Het bestaat uit
bos (loof en veel naald) en hier en daar een heideterrein. Geen natte heide zoals in het hierboven
genoemde gebied, dus ook geen veenmossen. Een paar zeldzame soorten: Stompe haarmuts,
Heidefranjemos, Gewoon trapmos en Grof draadmos. Totaal 75 soorten.

Benieuwd hoe de genoemde soorten eruitzien? Kijk dan op www.verspreidingsatlas.nl/mossen.

Herma Visscher, coördinator Zwolle
Mariet van Gelder , coördinator
Heerde

Goudkorrelmos grof en Beekstaartjesmos