Rapporten en verslagen

Hier staan de rapporten en onderzoeksverslagen

2022 Reisverslag vogels Kerkini, Nestos, Evros en Dadia

2022 Rapport Pluizenmeer en Wollegrasven – Nulmeting insecten 2021

2022 Verslag Wapenveldsche Broek – Weidevogels in de kijker

2021 Verslag Vorchterwaarden broedvogelinventarisatie

2021 Verslag inventarisatie planten begraafplaatsen Epe

2017 Vogelreis Peenedal

2000 Atlas van de Flora en Fauna van Epe