Vacatures

Enkele bestuursleden zijn benoemd, maar de secretaris is al geruime tijd waarnemend na de laatste zittingsperiode en stopt er medio dit jaar echt mee. Dus het vinden van een nieuwe secretaris heeft echt prioriteit. We hebben enkele taken gesplitst zodat de functies overzichtelijk blijven. Dus heb je minder tijd, dan zijn er toch nog mogelijkheden. Samen houden we KNNV in stand!
Heb je belangstelling of wil je meer weten, neem dan graag contact op met onze secretaris. We informeren je graag.

Secretaris

De secretaris heeft een belangrijke rol in de vereniging. De algemene communicatie met email en andere kanalen wordt door de secretaris vervuld. Ook zorg je voor de verslaglegging. Een boeiende en uitdagende functie die een spil is bij KNNV Epe-Heerde.

Organisator lezingen

Je organiseert de lezingen die voor de leden en andere belangstellenden worden georganiseerd. Het gaat om de algemene lezingen en niet die binnen de werkgroepen worden verzorgd. Contact met het bestuur, de persoon die de lezing gaat geven, de locatie van de lezing en het klaarzetten van de spullen. Een leuke en praktische taak

Contactpersoon Evenementencommissie

Dit is zeker geen tijdrovende functie. Er wordt met de leden van de commissie 1 x per jaar vergaderd over wat er het hele jaar op de agenda staat, wie wat doet, verzorging van materiaal, inrichting kraam en het aanwezig zijn op 2 tot 4 markten per jaar.  Een leuke activiteit op pr gebied.