Vacatures

Onze vereniging heeft de volgende vacatures.
Heb je belangstelling of wil je meer weten, neem dan contact op met onze secretaris.

Algemeen bestuurslid

Als lid van het bestuur spreek en beslis je mee over het wel en wee van onze vereniging. Je neemt deel aan de bestuursvergaderingen en vervult een stimulerende rol bij het organiseren van activiteiten. Taken worden door het bestuur in goed onderling overleg verdeeld. Draagt de visie en missie uit van de vereniging en reageert op signalen van de leden en de werkgroepen.

Contactpersoon Evenementencommissie

Het is zeker geen tijdrovende functie.
Belangrijkste  werkzaamheden: Er wordt met de leden van de commissie 1 x per jaar vergaderd over wat er het hele jaar op de agenda staat, wie wat doet, verzorging van materiaal, inrichting kraam en het aanwezig zijn op 2 tot 4 markten per jaar.