Programma

Algemeen programma

Onze afdeling heeft veel activiteiten. Gericht op speciale aandachtsgebieden zoals in de werkgroepen, maar ook algemeen gericht. Lezingen worden jaarlijks georganiseerd over een scala aan onderwerpen. In het algemeen programma is sinds enkele jaren ook een 1000 soortendag opgenomen. Op die dag kan men de excursies van de werkgroepen meemaken en wordt op een geschikte plaats de dag gezamenlijk afgesloten. In onze Agenda staan alle activiteiten.

Natuurpad Renderklippen

In ons mooie gebied onderhoudt de KNNV al vele jaren een Natuurpad, dat u over de beroemde Renderklippen van de Veluwe voert door open bos, licht heuvelachtige heidevelden en het aantrekkelijke sprengengebied.
De route wordt beschreven in een mooi gidsje dat u bij de plaatselijke VVV kunt kopen of bij de kiosk bij de start van de wandeling. Vanaf de startpunten kunt u de paaltjes volgen en informatie lezen op borden langs de route.
Meer informatie over het pad

Oeverzwaluwenwand

In 2002 is door het voormalige Waterschap Veluwe, thans Waterschap Vallei & Veluwe een oeverzwaluwenwand met 90 nestpijpen in het dijktalud van de Werverdijk in Wapenveld gebouwd. De vogelwerkgroep heeft een afspraak met het waterschap dat de leden ieder jaar de grond voor de nestholten weer opvult. Hier meer informatie.

Waarnemingen

De basis van kennis van flora en fauna ligt bij het inzicht hebben wat er in het gebied is en wat de veranderingen zijn. Epe-Heerde doet inventarisaties in zogenaamde kilometerhokken in de regio die in een landelijke databank terecht komen.
Het geeft veel inzicht in hoe de natuur zich ontwikkelt en vaak worden deze gegevens ook gebruikt door andere organisaties en gemeenten voor beleidsvorming op de verschillende gebieden.

Inleidingen

Wilt u een inleiding over een onderwerp van onze werkgroepen, dan kunt u deze aanvragen bij de secretaris. Voor een geringe vergoeding krijgt u een avond verzorgd met mooie beelden en interessante ervaringen.

Informatiestand

We beschikken over een informatiestand die op markten en evenementen die zich hiervoor lenen, wordt opgesteld en waarin we informatie geven over de natuur in ons werkgebied en daarbuiten.

Cursussen

Onze vereniging organiseert bij voldoende belangstelling cursussen, zoals een vogelcursus.

Scholen

Op verzoek worden natuurlessen verzorgd voor het onderwijs.