Oeverzwaluwenwand

Werverdijk Wapenveld

In 2002 is door het voormalige Waterschap Veluwe, thans Waterschap Vallei & Veluwe een oeverzwaluwenwand met 90 nestpijpen in het dijktalud van de Werverdijk in Wapenveld gebouwd. De vogelwerkgroep heeft een afspraak met het waterschap dat de leden ieder jaar de grond voor de nestholten weer opvult.

Nestholte in oeverzwaluwwand

De Oeverzwaluw broedde in de zestiger en zeventiger erg veel langs de IJssel, toen er nog natuurlijke oevers waren. In de stijlwandjes konden de Oeverzwaluwen erg gemakkelijk een nestholte uitkrabben. Na de verstening van de IJssel is  veel natuurlijke nestgelegenheid verloren gegaan. Kunstmatige nestgelegenheid, mits jaarlijks onderhoud wordt gepleegd, wordt goed geaccepteerd door Oeverzwaluwen. Dit is ook een belangrijke reden voor de vogelwerkgroep om jaarlijks de nestpijpen in de oeverzwaluwwand te vullen met nieuwe grond. De omgeving van de oeverzwaluwwand tegenover gemaal Veluwe is een belangrijk vogelgebied waar veel vogels gespot kunnen worden. Er zijn twee bezette ooievaarsnesten, er broeden Scholeksters op het platte dak van één van de bijgebouwtjes van het gemaal Veluwe en in de uiterwaarden broeden Wulpen en ook de IJsvogel wordt hier regelmatig gesignaleerd. Onder de daklijsten van het oude gemaal Pauwel Bakhuis huist de grootste huiszwaluwkolonie van de Noord-Veluwe; met recht dat het waterschap hier trots op is. Maar wie ‘s avonds of ’s nachts de moeite neemt om het veld in te gaan wordt niet teleurgesteld; Kerkuil en Bosuil zijn nachtvogels en broeden in de omgeving en ook is een ontmoeting met een das of bever eerder regelmaat dan uitzondering.

Voor informatie over de oeverzwaluwenwand en de huiszwaluwen kunt u bij de vogelwerkgroep terecht. Adrie Hottinga is contactpersoon voor deze activiteiten.

Begin april 2016 is een filmpje gemaakt van het onderhoud dat u hier kunt zien.

Herstel van de wand in Werven