Energietransitie

We staan in ons land voor een opgave om in 2030 50% van de elektriciteit uit duurzame bronnen te halen. De uitwerking van deze plannen vindt momenteel plaats. Om hier invulling aan te geven is ons land opgedeeld in 30 regio’s, waarin nagegaan wordt wat ieders bijdrage kan zijn. Epe en Heerde liggen in de Cleantech regio Gelderland (NoordoostVeluwe en Noordwest Achterhoek). Trekkers zijn provincie en gemeenten. In juni jl is een vertegenwoordiging van KNNV Epe-Heerde naar een informatieve regionale bijeenkomst in Apeldoorn geweest. Donderdag 3 oktober 2019 was een eerste bijeenkomst in Heerde met belangenorganisaties.

Hieronder vindt u de relevante stukken voor deze discussie en de reactie van onze verenging waar van toepassing.

De Regionale Energiestrategie (RES) heeft een website voor het hele programma.

Bijlagen: