Wisselse Veen belicht

De serie lezingen van dit seizoen is in stijl geëindigd met een prachtige presentatie van André de Bonte van GLK. Voor zo’n 80 bezoekers ging hij in op de geschiedenis van het Wisselse Veen, welke onderzoeken er zijn geweest en wat de toekomstige plannen voor het gebied zijn. Veel aandacht was er voor het veenmos dat voor een uitzonderlijk gebied zorgt in Nederland. Aan het eind was een levendige discussie met onder andere bewoners in het gebied.

Voorafgaand aan de lezing zijn in een korte Algemene Ledenvergadering de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement goedgekeurd.

Het Wisselse Veen ten westen van Epe