Voor de leden

Algemene Ledenvergadering 16 februari 2023

In de agenda van de ALV wordt verwezen naar bijlagen. Deze zijn hier in te zien.

Meerjarenplan 2022-2024

Jaarplan 2023

Informatie van het bestuur

Het bestuur heeft besloten om van de bestuursvergaderingen een kort verslag op te stellen en deze te delen met de leden.
Hiermee wordt de besluitvorming transparanter. Klik hier voor een overzicht van verslagen

KNNV Beleid omgangsregels, werkwijze vertrouwenspersoon en klachtenprocedure

In oktober 2019 is in het Landelijk Bestuur het beleid omtrent omgangsregels, vertrouwenspersonen en een klachtenprocedure vastgesteld. Dit naar aanleiding van een vraag in de Beleidsraad en een uitwerking van deze drie onderwerpen.
Omdat er binnen de KNNV geen activiteiten zijn waarbij sprake is van langdurige relaties met kinderen of andere kwetsbare doelgroepen, is aan het LB geadviseerd om geen gedragscode af te spreken maar ons te beperken tot het afspreken van omgangsregels.
Het beleid en een toelichting op de totstandkoming staan in de bijlage onderaan deze pagina.


 Contributiebetaling

Zoals bij de meeste verenigingen zijn we voor de financiën afhankelijk van de contributie. Jaarlijks blijkt het veel energie te kosten om alle betalingen binnen te krijgen. Een goede oplossing is een doorlopende incasso, die in de bijlage hieronder kunt vinden. U kunt het formulier printen en vervolgens de gegevens invullen en uw handtekening zetten. Een scan van het complete formulier kunt u sturen naar de penningmeester of per post naar Penningmeester KNNV Epe-Heerde, Weteringdijk 47, 8166 KS Emst. U wordt elk jaar voortijdig op de hoogte gebracht van het tijdstip en u kunt het bedrag terugvorderen als u het niet eens bent met de afschrijving. Dank voor uw medewerking.

 E-mailadressen

De informatie voor de leden staat in ons blad Natuurklanken. Toch is het nuttig om tussen het verschijnen van de nummers in, contact te kunnen hebben via de website en e-mail. Bijvoorbeeld voor activiteiten en wijzigingen of extra informatie. Van veel leden hebben we inmiddels het e-mailadres, maar als u niet eerder een mailbericht van ons hebt ontvangen en wij u  e-mailadres dus niet kennen, wilt u dan uw adres even aan ons door te geven zodat we u daarmee kunnen bereiken. U kunt hiervoor uw gegevens hier doorgeven.

Kopij voor Natuurklanken

Als u een artikel aanlevert voor Natuurklanken maakt u het de redactie makkelijk om de kopij op de juiste manier aan te leveren.
De aanwijzingen staan in de bijlage hieronder.

Statuten en huishoudelijk reglement

In de algemene ledenvergadering van 22 maart 2018 zijn de statuten, het huishoudelijk reglement en het declaratiebesluit van onze vereniging gewijzigd. Hieronder de stukken.