Voor de leden

Informatie van het bestuur

Bestuursverslagen zijn voor leden altijd op te vragen zijn bij de secretaris. 

Aanwijzingen Natuurdag

KNNV Beleid omgangsregels, werkwijze vertrouwenspersoon en klachtenprocedure

In oktober 2019 is in het Landelijk Bestuur het beleid omtrent omgangsregels, vertrouwenspersonen en een klachtenprocedure vastgesteld. Dit naar aanleiding van een vraag in de Beleidsraad en een uitwerking van deze drie onderwerpen.
Omdat er binnen de KNNV geen activiteiten zijn waarbij sprake is van langdurige relaties met kinderen of andere kwetsbare doelgroepen, is aan het LB geadviseerd om geen gedragscode af te spreken maar ons te beperken tot het afspreken van omgangsregels. Het beleid en een toelichting op de totstandkoming staan in de bijlage onderaan deze pagina.


Contributiebetaling

Zoals bij de meeste verenigingen zijn we voor de financiën afhankelijk van de contributie. Jaarlijks blijkt het veel energie te kosten om alle betalingen binnen te krijgen. Een goede oplossing is een doorlopende incasso, die in de bijlage hieronder kunt vinden. U kunt het formulier printen en vervolgens de gegevens invullen en uw handtekening zetten. Een scan van het complete formulier kunt u sturen naar de penningmeester of per post naar Penningmeester KNNV Epe-Heerde, Weteringdijk 47, 8166 KS Emst. U wordt elk jaar voortijdig op de hoogte gebracht van het tijdstip en u kunt het bedrag terugvorderen als u het niet eens bent met de afschrijving. Dank voor uw medewerking.

E-mailadressen

De informatie voor de leden staat in ons blad Natuurklanken. Toch is het nuttig om tussen het verschijnen van de nummers in, contact te kunnen hebben via de website en e-mail. Bijvoorbeeld voor activiteiten en wijzigingen of extra informatie. Van veel leden hebben we inmiddels het e-mailadres, maar als u niet eerder een mailbericht van ons hebt ontvangen en wij u  e-mailadres dus niet kennen, wilt u dan uw adres even aan ons door te geven zodat we u daarmee kunnen bereiken. U kunt hiervoor uw gegevens hier doorgeven.

Kopij voor Natuurklanken

Als u een artikel aanlevert voor Natuurklanken maakt u het de redactie makkelijk om de kopij op de juiste manier aan te leveren. Hier staan de aanwijzingen.
Dank voor uw medewerking.

Statuten en huishoudelijk reglement

In de algemene ledenvergadering van 28 maart 2024 zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging gewijzigd. Deze en andere documenten die gepubliceerd moeten worden vanwege de ANBI status, staan op de betreffende pagina. Ook het jaarverslag, de financiële verantwoording en de meerjarenvisie staan daar.

Ga hier naar onze ANBI pagina.

Beleid omgangsvormen en vertrouwenspersoon

Machtiging automatische incasso