Zienswijze KNNV op plannen fietsroute F50

Tussen Apeldoorn en Zwolle loopt fietsroute F50 onder meer door natuurgebieden. Er is al een jarenlange discussie hoe dit traject aangepast en verbeterd kan worden naar een snelle verbinding tussen de dorpen en steden. Op de website van Epe staat een uitleg over de plannen die door de provincies Gelderland en Overijssel worden gemaakt. Hier te zien.

Voor de inspraakronde heeft KNNV Epe-Heerde een zienswijze opgesteld die meegenomen wordt in het overleg. Uiteraard met als insteek om natuurbelang zwaar te laten meewegen.