Planten

Voelt u zich aangesproken door wat er om u heen groeit en bloeit, bent u geïnteresseerd in wilde planten en vindt u het leuk met andere plantenliefhebbers de natuur in te gaan?
Kortom wilt u meer weten van wilde planten? Dan is de plantenwerkgroep iets voor u. In het groei en bloei seizoen houden wij iedere maandagavond een wilde planten inventarisatie ergens in onze regio. In het winterseizoen komen we eens per maand bij elkaar om onze kennis te verdiepen. Daarnaast organiseren we excursies naar gebieden met een bijzondere flora.

Hier vindt u de publicaties van de plantenwerkgroep.

Jaarverslag 2022

De plantenwerkgroep heeft momenteel een ledenlijst met 22 actieve leden. We zijn het hele jaar geregeld op pad geweest. Altijd op zoek naar aanvullingen op de plantenlijsten van de verspreidingsatlas. Maar ook om op verzoek bepaalde terreinen te onderzoeken. Een overzicht.

In het winterseizoen  hebben we de laatste maandagavond van de maand altijd een huiskamerbijeenkomst. Januari ging niet door vanwege Corona, dus gingen we een middag samen-op-afstand met 7 personen het veld in.  Maar eind februari, september, oktober en november kwamen we met steeds met 11-15 personen bij elkaar in de Antenne. Er was veel aandacht voor determinaties, waaronder een avond met determinaties van niet-bloeiende Grassen: Vaak herkennen we de grassen aan hun bloeiwijze: aar, pluim of aarpluim. Maar ook aan stengels (rond, vlak), oortjes (wel, niet, kort, stengelomvattend) en tongetje (aan- of afwezig, vliezig of haartjes, lang of kort), bladstand, bladrand, enz. valt veel te ontdekken.  De Heukels’ heeft er zelfs een aparte tabel voor (Heukels’ FLORA, 24e druk, vanaf p. 217). Ook was er een power-point-presentatie met dia’s van activiteiten, excursies en vooral ook mooie plantenplaatjes.

De voorjaarsexcursie op zaterdag 19 maart ging naar Schovenhorst bij Putten.

In de periode eind april – eind augustus was er op maandagavond een inventarisatie-excursie. Als het weer roet in het eten gooide werd het verplaatst naar de volgende dinsdag. Er waren in deze periode 16 excursies met 5 tot 16 aanwezige leden (gemiddeld 11 personen) per avond.

In september en oktober werden deze excursies nog voortgezet op de maandagmiddag: 5 excursies met 5 tot 11 deelnemers (gemiddeld 7 personen).

In de week van 13 juni gingen 13 leden gezamenlijk voor een kampweek naar Ameland.

Woensdagavond 29 juni was er een determinatieavond bij Mariet van Gelder. Aan de hand van de Heukels’ flora werden diverse planten gedetermineerd.

Op zaterdag 17 september bezochten 6 leden de oevers van de Waal bij de Klompenwaard (omgeving Fort Pannerden). Men ging vooral op zoek naar soorten die we in de eigen omgeving niet / weinig zien.

Behalve streeplijsten met gegevens voor de NDFF en het project Het Nieuwe Strepen van FLORON werden verslagen / lijsten gemaakt voor

  • Het Kroondomein (percelen Hertenkamp, orchideeënveld Motketel, percelen rondom de Rode beek)
  • Vitens (Wezepse Heide)
  • Het Gelders Landschap & Kastelen (Vossenbroek, Korte Broek)
  • Vosbergen, Heerde (1000-soortendag)
  • Gemeente Epe, nieuwe ronde langs de begraafplaatsen – 2022.