Planten

Voelt u zich aangesproken door wat er om u heen groeit en bloeit, bent u geïnteresseerd in wilde planten en vindt u het leuk met andere plantenliefhebbers de natuur in te gaan?
Kortom wilt u meer weten van wilde planten? Dan is de plantenwerkgroep iets voor u. In het groei en bloei seizoen houden wij iedere maandagavond een wilde planten inventarisatie ergens in onze regio. In het winterseizoen komen we eens per maand bij elkaar om onze kennis te verdiepen. Daarnaast organiseren we excursies naar gebieden met een bijzondere flora.

Hier vindt u de publicaties van de plantenwerkgroep.

Jaarverslag 2021

De deelnemerslijst van de plantenwerkgroep telt momenteel 25 namen, waarvan 19 dit jaar actief deelnamen aan activiteiten van de plantenwerkgroep.

Ook in 2021 liet CORONA nog zijn sporen na bij onze activiteiten: de winterbijeenkomsten op de laatste maandagavond van de maand gingen niet  door. Ook hielden we geen gezamenlijke excursie voor de eindejaarsplantenjacht van FLORON; wel deden diverse leden op individuele basis mee.  Ook de voorjaarsexcursie werd afgelast.

Vanaf eind april werden weer kilometerhokken geïnventariseerd voor FLORON. In eerste instantie nog op individuele basis: iedereen gaat op eigen gelegenheid en op een zelf te kiezen tijdstip een deel van een kilometerhok inventariseren en levert de resultaten in, waarna een totaallijst wordt gemaakt. Maar in de loop van mei gingen we weer op de maandagavond op stap, waarbij  werd opgesplitst in kleinere groepen (2 – 4 deelnemers), met een korte gezamenlijke evaluatie op het eind van de avond.

  • In totaal werd 21 maal op maandagavond geïnventariseerd: in terreinen  van Kroondomein Het Loo, het Geldersch Landschap of  een kilometerhok voor FLORON. Aan deze excursies deden gemiddeld 10 leden mee (7 tot 14 per avond).
  • In de week van 14 juni gingen 9 leden op kamp in de Noord-Hollandse duinen.
  • De determinatieavond op 23 juni werd bezocht door 7 leden.
  • De zaterdag excursie naar Zalk (IJsseloever) op 25 augustus had 8 deelnemers.
  • De plantenexcursie tijdens de 1000-soortendag op de Helfterkamp trok 7 deelnemers.
  • De determinatie-avonden eind september en eind oktober werden gehouden in de Antenne en  werden bezocht door resp. 15 en 12 leden.

Er werden gegevens verzameld voor Kroondomein Het Loo, Het Geldersch Landschap, Gemeente Epe, Gemeente Heerde, FLORON en particulieren. De verzamelde gegevens werden ook ingevoerd op verspreidingsatlas.nl. Daarnaast waren diverse leden individueel actief. 

Verslagen werden ingeleverd bij Kroondomein Het Loo (inventarisatie Hertenkamp, Emst, inventarisatie orchideeënveld en Rode Beek, Niersen) en de Gemeente Epe (begraafplaatsen in de Gemeente Epe).


Heeft u iets bijzonders gezien, of heeft u vragen?
Mail ons.
Contactpersonen zijn Egbert de Boer en Hetty Verstraaten
Wilt u ook voor FLORON inventariseren, dan kunt u zich aanmelden of informatie inwinnen bij de districtscoördinator Egbert de Boer