Insecten

De insectenwerkgroep heeft als interessegebied insecten, vlinders en libellen. De werkgroep komt regelmatig bij elkaar om waarnemingen te doen. Ook worden bijeenkomsten georganiseerd. Gerard Plat is de coördinator die u graag meer vertelt over de werkgroep.

Hier vindt u de publicaties van de werkgroep insecten.

Jaarverslag 2022

  • Korte Broek

2022 stond grotendeels in het teken van het KNNV-project “Korte Broek”. In het voorjaar werd het gebied al bezocht om te kijken hoe er voor de insectenwerkgroep een haalbare invulling aan dit inventarisatieproject kon worden gegeven. Alle gegevens zijn nu opgeslagen en klaar om verwerkt te worden.

  • Telling eitjes sleedoornpage. 

Ook in 2022 werden weer eitjes geteld in samenwerking met de Vlinderstichting. Met 57 eitjes was het resultaat een stuk beter dat voorgaande jaren. In de wijk Klaarbeek werden op verschillende plaatsen eitjes gevonden.

  • Led-emmer project.

Dit jaar zijn er op 3 plaatsen ledemmers ingezet. De plaatsen hebben een officieel waarnemingsnummer bij de Vlinderstichting en gegevens worden daar ook gemeld. In de nieuwe waarnemingsmodule kunnen nu foto’s worden opgeslagen van de waarnemingen.  Er werden dit jaar een mooi aantal pijlstaartvlinders gevangen.

  • Nachtvlinders 

Dit jaar heeft de werkgroep mee gedaan aan de Nationale nachtvlindernacht. De tuin van Caroline van den Burgt bleek hier voor een zeer geschikte locatie. Enthousiast geworden werd er zelf nog een 2e nacht georganiseerd.

  • Extra excursies

Dit jaar hebben we weer een aantal excursies buiten ons werkgebied gehouden. Tijdens de excursie samen met de plantenwerkgroep naar het Kuinderbos en Weerribben leverde ons mooie plaatjes met de Grote vuurvlinder, Zilveren maan en Koninginnepage op. En niet te vergeten de enorme aantallen heidelibellen, waaronder de zeldzame Kempense heidelibel.

  • Libellen monitoringsroutes

De routes bij de retentievijvers aan de Oranjeweg zijn geschrapt. De vijvers vallen de laatste jaren steeds droog en groeien steeds meer dicht met Watercrassula. De andere routes zijn weer  gelopen en er werd ook meegewerkt aan een provinciaal project van witsnuitlibellen.