Geologie en Landschap

De werkgroep “Geologie en landschap” is een initiatief van de KNNV afdeling Epe-Heerde. Ze hoopt door nieuwe activiteiten en aanvullende informatie verder vorm te geven aan het reeds bestaande programma van de KNNV.
Er is een integrale benadering van de volgende onderwerpen:
–  Algemene Geologie
–  Streek gebonden Geologie
–  Gesteente kennis
–  Landschap
–  Bodem
–  Archeologie en
–  Cultuur Historie 
De werkgroep wil dit bereiken door het ontwikkelen van kennis in de algemene- en plaatselijke geologie en andere onderwerpen door middel van studie, korte cursussen, determinatie-avonden, lezingen, wandelingen, veldwerk en/of museumbezoek enz. Tjada Amsterdam is de coördinator.

Hier vindt u publicaties van de werkgroep.

En hier een verslag van een excursie naar de Woesterberg in Emst

Wat het landschap je vertelt

Een bijzonder project was een wandeling door het Renderklippengebied waarin de landschappelijke onderwerpen werden belicht bij een route over het terrein. Bij de Schaapskooi hadden verschillende werkgroepen een informatiestand en deelnemers konden zo kennis nemen van veel aspecten van de vereniging.

De eerste keer in 2021 was de dag helaas nat en was de belangstelling beperkt. Hier is een filmpje van deze dag.

De tweede keer in 2022 was het beter met goed weer en een prima bezoek. Hier de terugblik op die dag.

Jaarverslag 2023

Twee activiteiten van de geologiewerkgroep sprongen er in 2023 uit. Op 20 mei was dat de gezamenlijke excursie met de geologiewerkgroep van KNNV Noordwesthoek (Steenwijk en omgeving). We ontmoetten elkaar bij museum Schokland. Behalve het museum bezochten we de nabijgelegen Gesteentetuin. De onderlinge kennismaking, het prachtige weer en de geologisch interessante locaties maakten de excursie voor beide werkgroepen zeer geslaagd.  

Een tweede bijzondere activiteit speelde zich af op 31 augustus. Leden van de werkgroep assisteerden bij een grondradaronderzoek door Dominique Ngan-Tillard van de TU Delft. Met de grondradar speurde zij de bodem van de drooggezette infiltratievijvers van Vitens aan de Dellenweg in Epe af, op de locatie waar de geologiewerkgroep in 2016 klappersteen had gevonden. Het onderzoek kan meer inzicht geven over het voorkomen van klappersteenaders in de Veluwse bodem.

Daarnaast hield de werkgroep in 2023 drie bijeenkomsten met o.a. dialezingen van eigen leden, en in wisselende samenstelling bezochten leden lezingen van andere, relevante organisaties over o.a. De Dellen, de IJssel, de Leemcule (Hattem). De werkgroep leverde een bijdrage aan de werkgroepenavond en 1000-soortendagen van de afdeling en ging op een excursie naar Ermelo.

Helaas moesten we in 2023 afscheid nemen van Janus Crum, vanaf het begin van de werkgroep een gewaardeerd lid. Zes leden van de geologiewerkgroep brachten hem tijdens de begrafenis op 29 juli in Vaassen de laatste eer.

Er kwamen dertien nieuwsbrieven uit. Behalve de eigen werkgroepleden ontvangen ook de leden van het afdelingsbestuur en enkele leden van de geologiewerkgroep Noordwesthoek (Steenwijk) deze onderlinge informatie. Aan het eind van het jaar is een app-groep opgezet, waarin ongeveer de helft van de leden deelneemt.

De werkgroep, in 2023 vijftien jaar bestond, telde begin 2023 achttien leden en sloot het jaar dankzij een nieuw lid met hetzelfde aantal af.