Geologiewerkgroep verkent Woesterberg

Zeventien maanden, vanaf maart 2020, lag de werkgroep geologie&landschap stil. Omdat we niet mòchten samenkomen of omdat we daar uit voorzorg voor kozen. Zaterdag 14 augustus 2021 beleefden we een geslaagde herstart. 

De Woesterberg bij Emst leende zich uitstekend voor een verkenning. Onze gids was Freddy Brugmans, lid van de geologiewerkgroep èn naaste buurman van de ‘berg’. Hij kent het gebied dus niet alleen van nabij, dankzij zijn studie geomorfologie kon hij ook duiden wat we om ons heen en vooral onder onze voeten zagen.  De bodem is er grofzandig en grindrijk, heel anders dan verreweg de meeste heuvels in onze omgeving, de Renderklippen bijvoorbeeld en de heuvelrij op de Gortelse Heide, die zijn opgestoven en uit fijn zand zijn opgebouwd.

Uitleg op de Woesterberg

Terwijl aan zijn voeten een zandbij ongestoord doorwerkte aan het maken van een holletje zette Freddy op een mooi zandkopje in het terrein uiteen hoe theorieën over het ontstaan van het hoge deel van de Veluwe in de loop der tijden zijn veranderd.  Dat het landijs in het Saalien de vormgever moet zijn geweest, wordt nog maar zo’n 150 jaar geleden als gemeengoed aanvaard. Het begrip ‘stuwwal’ is zelfs nog maar krap een eeuw oud.

Ook over het ontstaan van de Woesterberg, een puist in het omliggende landschap, is  heel lang gegist. Het meest waarschijnlijk is dat in het Saalien een smeltwaterstroom onder de ijskap hier zand met fijn en grof grind heeft afgezet. Dat maakt de Woesterberg tot een geologisch interessant gebied.  Bauke opperde het idee te proberen de Woesterberg tot geologisch monument te laten verklaren. Dat zou meteen een goede bescherming van gebied zijn.

Aan de slot van de wandeling leidde Freddy ons langs een ‘geheim paadje’ langs een mogelijk came-terras aan de noordrand van de Woesterberg, waar de paddenstoelenliefhebbers in de groep werden verrast door een uitzonderlijk grote groep cantharellen. Iets westelijker heb je vanaf die hoge noordkant -nu met bloeiende heide op de voorgrond- een prachtig weids uitzicht over het Wisselse Veen, dat er zonovergoten bij lag. (zie foto)

De werkgroep geologie&landschap maakt zich nu op haar aandeel in de 1000-soortendagen op 11 september op de Helfterkamp in Vaassen en een jubileumexcursie op 23 oktober rondom de Renderklippen.

Wisselse Veen op de achtergond