Zoogdieren – vleermuizen

De zoogdierwerkgroep van onze afdeling is klein. Ze werkt samen met de Zoogdiervereniging en de Vleermuiswerkgroep Gelderland. Dat gaat als vanzelf, omdat de coördinator lid is van alle organisaties. Naast hem nemen zowel leden als niet-leden deel aan een aantal activiteiten: braakbal pluizen, winter- en zoldertellingen van vleermuizen, kolonietelling van vleermuizen, vleermuiskasten controleren, 1000-soortendag en het doorgeven van waarnemingen van zoogdieren.

Wilt u meer weten van deze werkgroep of wilt u een keer vrijblijvend mee doen dan kunt u informatie krijgen bij Frans Bosch, de coördinator

Hier vindt u publicaties van de werkgroep.

Een leuk filmpje van egels in de paartijd komt van Elize van Blijderveen.

Jaarverslag 2022

De zoogdierwerkgroep is geen echte werkgroep. Er vinden wel een aantal activiteiten
plaats met zoogdieren als middelpunt van de belangstelling. Deze activiteiten worden
voor een groot deel door andere verenigingen georganiseerd; de resultaten worden daar
gemeld. Vaak nemen er wel een of meerdere leden van de afdeling aan de activiteiten
deel.
Braakballen
Dit jaar zijn er braakballen van kerkuilen bekeken van drie locaties: de Lage Veenweg in
Epe, De Stege in Veessen en de Achterseweg in Heerde. De braakballen van het eerste
adres vormen een onderdeel van een jarenlange analyse. Bij de partij van het tweede en
derde adres gaat het waarschijnlijk om een eenmalig onderzoek.
Kerkzoldertelling
Dit jaar zijn de uitvliegende laatvliegers bij de Regenboogkerk in Epe weer geteld. Het
aantal dieren is in de loop van de jaren flink gedaald van 101 in 2014 naar 38 nu. Verder
zijn van vier gebouwen de zolders bekeken. Op elke zolder werden keutels van
vleermuizen gevonden, maar het aantal dieren was zeer beperkt: twee gewone
grootoorvleermuizen en een gewone dwergvleermuis.
Vleermuiskasten
Dit jaar zijn we actief geweest in acht projecten: Elburgerweg, Assendorperstraat, de
Nijensteen in Heerde en de Ossenweg, de Heerderweg, de Oenerweg in Epe, de Eperweg
in Oene en de Kanaalweg in Zuuk.
Op de meeste locaties zijn vleermuizen aangetroffen, behalve aan de Assendorperstraat
en in Zuuk. Helaas zijn er een paar kasten spoorloos verdwenen en is een aantal kasten
aan vervanging toe. Daarvoor hebben we hout gekregen van het Gemeentelijk Bosbedrijf
in Epe. De kasten zijn onlangs door ons gemaakt.
Bij de aangetroffen vleermuizen waren enkele bosvleermuizen, een relatief zeldzame
soort. In Oene werd een gewone grootoorvleermuis van een afwijkende kleur.
Wintertellingen
In ons werkgebied zijn een aantal winterverblijven voor vleermuizen bezocht. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd door de VleGel, als onderdeel van een landelijk onderzoek.
In de verschillende verblijven zijn ongeveer 75 vleermuizen aangetroffen. Het ging om
drie soorten: franjestaart, watervleermuis en gewone grootoorvleermuis. In de herfst
van 2022 is een wildcamera in kelder De Pelzerkamp geplaatst om de binnenkomende
dieren te registreren.
1000-soortendag
Er is deelgenomen aan deze dag middels een vleermuisexcursie in het parkbos van de
Cannenburch.
Korte Broek
Voor het gezamenlijke project het Korte Broek zijn vier bezoeken voor vleermuizen
afgelegd. Daarbij is steeds een wandeling gemaakt vanaf de parkeerplaats bij het Moluks
Centrum via de paden naar de Kortebroeksweg en terug. Er werden voornamelijk gewone dwergvleermuizen waargenomen, maar ook een of enkele laatvliegers, rosse
vleermuizen, gewone grootoorvleermuizen en watervleermuizen.
Aan de andere zoogdieren is niet veel aandacht besteed. Reeën werden wel opgemerkt,
hazen zijn door anderen gezien. Een wildcamera registreerde een bruine rat. Voor het
werken met cameravallen en inloopvallen wordt het gebied te druk bezocht. Het risico
dat de apparatuur door anderen meegenomen of vernield zou worden, werd als te hoog
ingeschat.
Frans Bosch