Wandelgroep

Onder leiding van Wim Oosterloo gaan elke eerste dinsdag van de maand ongeveer 15 deelnemers op pad voor een route van 4 tot 7,5 kilometer, telkens in een andere gebied in onze regio. Regelmatig wordt er even stil gestaan bij een paddenstoel, vogel of plant, een mooi landschap of welk opvallend object dan ook. Het is een heterogene groep wat betreft kennis van flora, fauna en landschap. Leerzame wandelingen, ook wat betreft de gebieden. Zowel KNNV-leden (gratis) als niet-leden (bijdrage € 2,00) kunnen hieraan deelnemen.

Uiteraard staat deze activiteit op dit moment stil vanwege Corona. Zodra de omstandigheden het mogelijk maken wordt dit weer opgestart.