Bewoners welkom op startavond Klompenpad Epe Zuuk-Dijkhuizen

SLG heeft een persbericht gestuurd dat we hier graag opnemen.

Loop je ook graag een blokje om in je eigen omgeving? Wil je meedenken over het ontwikkelen van een nieuw Klompenpad in de omgeving van de buurtschappen Zuuk en Dijkhuizen in de gemeente Epe? Kom dan naar de startavond op maandag 29 januari 2024. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente Epe willen samen met bewoners en partijen in het gebied een wandelroute maken die het landschap en de cultuurhistorie van het gebied beleefbaar maakt. De avond begint om 19.30 uur in het Veluws Museum Hagedoorns Plaatse aan de Ledderweg 11 in Epe. Inloop met koffie/thee vanaf 19.15 uur. Wethouder Maarten Heere is hierbij ook aanwezig. Je kunt je aanmelden via de website van slgelderland.nl.

Klompenpaden in Gelderland

In Gelderland en Utrecht zijn 157 Klompenpaden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht. Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad door natuurgebieden, over landgoederen en waar mogelijk door het boerenland. Bij voorkeur door weilanden en langs akkers om het boerenland als wandelaar echt te beleven. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Deze combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor bewoners die op deze manier een stukje geschiedenis van hun eigen omgeving kunnen ontdekken. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en zijn daarmee een stimulans aan de lokale economie.

Netwerk van Klompenpaden in Epe
Het nieuwe Klompenpad in de omgeving van buurtschappen Zuuk en Dijkhuizen wordt het vierde Klompenpad in de gemeente Epe. Het Klompenpad zal indien mogelijk worden aangesloten op het Klompenmakerspad, Loobrinkerpad en het Schaverensepad. Via overstappunten zijn de Klompenpaden met elkaar te combineren waardoor een netwerk van Klompenpaden in de gemeente Epe kan ontstaan.
Het Klompenpad wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Epe, de provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en de Nationale Postcode Loterij.

Cultuurhistorie en landschap

Op de startavond op 29 januari wordt het project toegelicht door SLG. Je krijgt de kans om mee te denken met jouw kennis over oude wandelpaden, cultuurhistorisch interessante objecten en je kunt je ideeën voor de route aan dragen. Alle input van de avond zal verzameld worden op een centrale kaart. Het Klompenpad krijgt een naam die verwijst naar een element in het landschap waar doorheen wordt gewandeld, zoals een historische boerderij, veldnaam of buurtschap. Een werkgroep (waarvoor je je op deze avond kunt aanmelden) bestaande uit bewoners, ondernemers en betrokken partijen, gaat vervolgens aan de slag met de realisatie van het Klompenpad.

Aanmelden startavond

Alle bewoners van Epe zijn van harte welkom om meer te horen over het nieuw te ontwikkelen Klompenpad. Wil je deelnemen aan deze informatieavond? Dan kun je je aanmelden via het aanmeldformulier op de website slgelderland.nl/projecten/klompenpaden-epe.

Kijk voor meer informatie over Klompenpaden op www.klompenpaden.nl/.

Foto: SLG