Korte Broek geslaagde avond

Op de jaarlijkse werkgroepenavond stond deze keer het project Korte Broek centraal. In een zaal met meer dan 100 bezoekers gaf elke coördinator een toelichting op het onderzoek en de inventarisaties die in dat gebied zijn gedaan. Aan het eind zijn aanbevelingen gedaan voor het vervolg en is met bezoekers gediscussieerd over de wensen op natuurgebied.

Hier is de presentatie te zien.

Van het onderzoek is een verslag gemaakt waar alle werkgroepen aan hebben meegewerkt.

Hier is dat verslag te lezen.