Bijdragen voor natuurpaden en nestkasten

KNNV Epe-Heerde heeft uit het duurzaamheidsfonds van de Rabo Noord-Veluwe een bedrag van 5000 euro gekregen voor twee projecten. De werkgroep renovatie natuurpaden Epe-Heerde kreeg 4150 euro, de vogelwerkgroep 850 euro.

De werkgroep natuurpaden wil dit jaar de N-padroutes in Epe en Heerde voorzien van nieuwe informatieborden. De vertrouwde, groene ’padkastjes’ verdwijnen en worden vervangen door full color paneeltjes van duurzaam materiaal. Ook alle palen worden vernieuwd zodat deze weer zo’n 25 jaar meegaan. Met de renovatie is een bedrag van ruim 10.000 euro gemoeid. Met aanvragen bij diverse fondsen hoopt de werkgroep de resterende financiën bijeen te sprokkelen. Het renovatieproject sluit aan bij de vernieuwing van de routeaanduidingen van alle wandelroutes in de gemeenten Epe en Heerde door Routebureau Veluwe.

De vogelwerkgroep krijgt haar bijdrage voor de aanschaf en het plaatsen van nestkasten voor steenuilen.

De Rabobank bestaat dit jaar 125 jaar en stelde in elke regio een bedrag van 125.000 euro beschikbaar voor duurzaamheidsprojecten.  

Tjada Amsterdam, coördinator van de werkgroep natuurpaden, deelt boven de verklaringen van de bijdragen uit aan vertegenwoordigers van de natuurpadcommissie en de vogelwerkgroep