Drukbezochte lezing Ecologie Sprengen en Beken

Op 27 oktober hield Wim Oosterloo een inleiding over de ecologie van de Sprengen en Beken in ons werkgebied. Hij ging in op het ontstaan van het bekenstelsel, het verschil van de soorten (hoog-, midden- en laaglandbeken) en wat de functies waren in de afgelopen eeuwen.

Naast de landschappelijke onderwerpen ging Wim ook uitgebreid in op de flora en fauna in en rond de beken. Kenmerkende planten en dieren, met nadruk ook op het onderwaterleven

De boeiende lezing was met ongeveer 50 bezoekers een goed bezochte en geslaagde avond.