Hoogwatergeul

De Hoogwatergeul die voor de doorstroming van de IJssel is ingericht, wordt door onze vereniging gemonitord op natuuraspecten.
Hier een overzicht van de inventarisaties van de Plantenwerkgroep in 2018.