75 jaar KNNV Epe-Heerde

Op 11 mei bestond de afdeling 75 jaar. Helaas kon er vanwege corona nog niet veel aandacht aan besteed worden maar nu zijn veel maatregelen versoepeld en hebben we veel activiteiten georganiseerd rond ons jubileum.

De ideeën vanuit het begin zijn nog grotendeels dezelfde -samen de natuur in, natuurwaarden onderzoeken en kennis delen- de manier waarop is in de loop van die 75 jaar veranderd. Er zijn excursies en lezingen voor eigen leden, maar de afdeling manifesteert zich inmiddels maatschappelijk veel breder.  De specialistische kennis van een deel van de leden komt samen in werkgroepen met een eigen interessegebied: zoogdieren, vogels, insecten, planten, mossen, paddenstoelen en geologie & landschap.  Afzonderlijk of gezamenlijk voeren de werkgroepen inventarisaties uit waar particuliere landgoedeigenaren, natuurorganisaties zoals Geldersch Landschap en Kasteelen, Waterschap Vallei en Veluwe, provinciale en gemeentelijke overheden hun voordeel mee doen. Bij (her)inrichting en beheer van hun gebieden stemmen zij plannen en werkzaamheden af op de betrouwbare gegevens die KNNV Epe-Heerde hun aanreikt(e) over alles wat er leeft en groeit.

Er zijn in de jaren veel publicaties uitgebracht. De flinke lijst staat op onze website.
En ons kwartaalblad Natuurklanken wordt veelvuldig gelezen.

Dit jaar staan onze activiteiten in het teken van het 75 jarig bestaan.
Zo zijn er wandelingen met stoepplanten op 16 oktober in Epe, op 20 oktober in Wapenveld en op 23 oktober in Heerde en in Vaassen
Wordt er op 10 oktober een vogelexcursie georganiseerd in de Vochterwaarden.
Op 28 oktober is een interessante lezing over amfibieën en reptielen.
Op 30 oktober is een bijzondere wandeling op de Renderklippen.

Ons blad Natuurklanken van oktober besteedt extra aandacht aan het jubileum.

U bent welkom op onze publieksexcursies en lezingen.