Subsidie beschikbaar voor landschapsprojecten

Voor Gelderse en Overijsselse projecten


Particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, Agrarische Natuurverenigingen of andere organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer kunnen voor deze ondersteuning in aanmerking komen. Nieuwe aanvragers maken daarbij extra kans.

De belangrijkste eisen voor de aanvraag zijn dat het een blijvend effect op het landschap moet hebben en aantoonbaar moet aansluiten bij een bestaande behoefte. Daarnaast moet het plan voldoen aan de projectcriteria die te vinden zijn op de website van SBNL Natuurfonds.

In het persbericht meer informatie. Stichting Landschapsbeheer Gelderland kan helpen met het opstellen van een projectplan.