Rapport over vogelreis Peenedal

Begin 2017 is in de vogelwerkgroep besloten om een vogelreis te organiseren naar het Peenedal in Noordoost-Duitsland, Mecklenburg-Vorpommern. Voor de meeste leden van de vogelwerkgroep was het Peenedal nog een onbekend gebied.

Hydrologen werkzaam bij waterschappen en boswachters van Staatsbosbeheer hebben ‘vakexcursies’ gehouden in het Peenedal. De vakexcursies bestonden uit het bezoeken van een aantal gebieden waar hydrologische herstelmaatregelen van verdroogde veensystemen zijn uitgevoerd. Hun rapportages gaan uitgebreid in op de hydrologische herstelmaatregelen en vegetatie-ontwikkeling.

Veel toegankelijke gebieden langs de Peene zijn bezocht. In totaal zijn 151 verschillende vogelsoorten waargenomen, waarvan meer dan 90 % in het Peenedal ook broedvogel is. Iedere dag zijn er Zeearenden waargenomen. Er kan met recht gesteld worden dat Mecklenburg-Vorpommern in Duitsland het bolwerk is van deze majestueuze roofvogel.
Naast de vogelwaarnemingen zijn ook alle waarnemingen van de overige fauna genoteerd.
Spectaculair waren de waarnemingen van Edelherten in de uiterwaarden, gelijktijdig met paren Kraanvogels en roepende Roerdompen. In het reisverslag is relatief veel aandacht besteed aan de informatie van vogelsoorten die op de verschillende Rode Lijsten voorkomen.

Het rapport met beschrijving en conclusies is hier te lezen.
Ook te vinden in de kennisbank en bij de publicaties van Epe-Heerde.