Petitie wind- en zonneparken


Natuurclubs zijn tegen de komst van hoge windmolens op de Noord Veluwe, omdat die volgens hen schadelijk zijn voor roofvogels en weidevogels. Jaap Schröder van Valouwe Natuur: ,,De zeearend, visarend, bruine kiekendief en de wespendief lopen gevaar door de windturbines, maar ook weidevogels zoals de kievit, tureluur, grutto en scholekster worden het slachtoffer van de molens. In 2008 en in 2018 zijn in Flevoland zeearenden gedood door windturbines en recent nog is een in Nederland geringde zeearend gedood door een windmolen in Duitsland, de vogel is in stukken gehakt.’’
In de Regionale Energie Strategie (RES) Noord Veluwe wordt gezocht naar gebieden waar zonneparken en windmolens gebouwd kunnen worden, om in de regio Noord Veluwe duurzame energie op te wekken in de toekomst. In de RES zoeken zeven Veluwse gemeenten locaties voor wind- en zonneparken. Op bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk is een windpark gepland met drie molens en bij knooppunt Hattemerbroek wordt een windpark gebouwd. Ook zijn er plannen voor windmolens langs de A28 in Ermelo en Putten”

Op initiatief van Stichting Valouwe Natuur is de petitie donderdag 18 maart gestart.

Onze vereniging heeft over dit onderwerp eerder een visie vastgesteld die hier is te vinden.