Paddenstoelen inventarisaties herfst 2021

Deze herfst is de Paddenstoelenwerkgroep weer intensief op zoek geweest naar paddenstoelen. De verschillende gebieden die hiervoor bezocht werden waren o.a. het Ambtsbos, Vosbergen, Hoogwatergeul, Molecaten, Tongeren, Majuba en de Ossenstal.
Het leverde een grote verscheidenheid aan soorten op, van vrij algemeen tot sommige vrij zeldzaam, zoals de Citroenstrookzwam en Paarse galgordijnzwam in het Ambtsbos en de Sparrenplaatjeshoutzwam (op de Rode Lijst als kwetsbaar aangeduid) in Majuba.

Onderstaande foto’s werden door Henk van Woerden gemaakt tijdens deze inventarisatiedagen.