Nieuw verslag broedvogels Vorchterwaarden

Nieuw verslag uitgegeven van de vogelwerkgroep Epe-Heerde

In 2021 is een broedvogelinventarisatie uitgevoerd door de KNNV-vogelwerkgroep. Deze broedvogelinventarisatie staat in het teken van de opdracht van Staatsbosbeheer om te voldoen aan de richtlijnen in het kader van de Subsidie Natuur en Landschap (SNL). Zoals in de inleiding is opgenomen zijn er nu negen broedvogelinventarisaties beschikbaar van de Vorchterwaarden. In dit verslag wordt melding gemaakt van de resultaten van de broedvogelinventarisatie van 2021 en wordt een samenvattende analyse gepresenteerd van de eerder uitgevoerde broedvogelinventarisaties. Ook is in dit verslag informatie opgenomen over overige vogelwaarnemingen gedurende de broedvogelinventarisatie in 2021 en ook over alle voorgaande waarnemingen van de acht broedvogelinventarisaties. In meerdere hoofdstukken wordt informatie gegeven over aantallen broedvogels en de status van broedvogels en niet broedvogels in de Vorchterwaarden. In totaal zijn gedurende de broedvogelinventarisatie 89 vogelsoorten waargenomen, waarvan er 46 territorium houdend zijn. Van deze 46 territorium houdende vogelsoorten zijn negen soorten gerangschikt onder de richtlijnen van de Rode lijst. De Vorchterwaarden is een interessant gebied voor het waarnemen van vogels en aandachtsveld voor excursies van de KNNV-afdeling Epe-Heerde.

Het verslag staat in de publicatielijst en is hier direct te lezen.