Vogelexcursie

In het vergaderschema is de volgende vergadering gepland op donderdag 6 juni 2024. Besloten is om op deze avond een avondexcursie te houden op de Gortelse Heide. Doel is een telling van de Grauwe Klauwier op dit heideveld, maar we kijken/ luisteren natuurlijk ook naar andere soorten als Boompieper, Geelgors en Roodborsttapuit. En misschien horen we wel een Nachtzwaluw.

We verzamelen om 20.00 uur op het parkeerterrein aan de Oranjeweg, en gaan afhankelijk van de deelname in groepen op pad. Opgave graag uiterlijk maandag 3 juni 2024 bij ondergetekende of Gerjan Petter.

Foto Boompieper – Sovon

Datum & tijd
do 6 juni 2024 om 20:00
Vertrekplaats

Het parkeerterrein aan de Oranjeweg, zie foto.
Bekijk vertrekplaats